Ga naar de inhoud

Klantenportaal

Een veilige omgeving om informatie te delen

Online omgeving voor klanten

Transparantie en een goede samenwerking vind ik belangrijk en is ook nodig om de begeleiding tot een succes te brengen. Daarom heb ik een klantenportaal voor ouders en scholen.

In deze omgeving kan je meelezen in het logboek en kunnen wij op een veilige manier documenten en notities delen.

Omdat jonge kinderen het soms lastig vinden om na te vertellen wat we hebben gedaan, deel ik ook foto’s van de materialen en activiteiten (wel altijd in overleg).

Je krijgt van mij een uitnodiging, vervolgens maak jij je eigen wachtwoord aan. Zo ben je altijd up to date!

Download de app bij Google Play of bij Apple store.

Een tekening van een lezende hond. Lezen is een super power